Wat kunnen banken met Pasen van Bach leren?

Wat kunnen banken met Pasen van Bach leren?

“We worstelen nog met vertrouwen.” zei Caroline Princen van ABN AMRO in december 2016 in de NRC. Rabobank geeft dat ook toe. En dan wordt het vertrouwen niet gesterkt door gebeurtenissen van de afgelopen weken. Denk aan: de te hoog berekende boeterente, het witwassen van ING en Rabobank, Dijselbloem die nog steeds de mentaliteit van de bankensector betwijfelt, de financieringen van kolenmijnen en de oliepijplijn door een indianengebied en het ongevraagd klakkeloos overnemen van een idee uit een businessplan van een klant door de Rabobank. En die laatste vind ik de ergste.

In het artikel werd ook de bekende vraag gesteld “hoe maak je een bankier dienstbaar?”. Wat mij betreft is het simpel: bankieren is mensenwerk en mensen maken het verschil. Zeker als het gaat om de zogenaamde ‘matters of the heart’. Medewerkers maken de rechtstreekse verbinding met de klant. In mijn boek Heartful Banking heb ik diverse missies van banken onder de loep genomen met de vraag ‘Waar richt deze bank zich op?’. Maar een missie blijkt niet genoeg en zijn er andere prikkels, van buiten, nodig dan enkel meer regels en richtlijnen.

Inspiratie is uit vele bronnen te halen om nieuwe impulsen te geven aan medewerkers van progressieve banken. Mooie voorbeelden vind ik het schilderij ‘De Bezieling van Adam door God’ van Michelangelo en het popnummer ‘Relight my fire’ gezongen van Dan Hartman. Maar ook in deze tijd van Pasen is er een geniaal muziekstuk dat richtinggevend kan zijn voor banken. Pasen markeert de overgang van winter naar zomer, van donker naar licht en banken kunnen hun financieel Pasen beginnen door inspiratie te halen uit de Matthäus Passion en de Johannes Passion, beiden gecomponeerd door  Johann Sebastian Bach. Hieronder citeer ik er enkele delen met een korte opmerking.

Vanuit de Matthäus Passion:

Aria
Ich wil dir mein Herze schenken.
Senke dich, mein Heil, hinein.
Ich wil mich in dir versenken.
Ist dir gleich die Welt zu klein.
Ei, so sollst du mir allein.
Mehr als Welt und Himmel sein.

Ik wil U mijn hart geven.
Kom U, mijn heil, daal erin neer!
Ik wil me in U laten opgaan.
Is voor U de wereld te klein.
O, zo zal U alleen voor mij.
Meer dan wereld en hemel zijn.

Dit zou toch pure client intimacy zijn.

Koraal
Ich wil hier bei dir stehen.
Verachte mich doch nicht!
Von dir will ich nicht gehen.

Ik wil hier bij U blijven.
Veracht mij toch niet.
Van U wil ik niet weggaan.

Over het vragen om vergiffenis van banken aan de klanten na zo’n kredietcrisis.

Koraal
Bin ich gleich von dir gewichen.
Stell’ ich mich doch wieder ein.

Mocht ook ik van U afgedwaald zijn.
Dan keer ik mij weer tot U.

Na de afdwaling van de banken komt de herbezinning om weer tot de klant te richten.

Ook koralen en aria’s uit de Johannes Passion van Bach wil ik banken niet onthouden:

Koraal
Dein Will gescheh.
Uw wil geschied.

Dat is wat je noemt de klant centraal.

Koraal
Wenn ich nicht will büssen;
Wenn ich Böses hab getan
Rühre mein Gewissen!

Wanneer ik niet wil boeten
Wat ik heb misdaan
Spreek dan mijn geweten aan.

Banken zijn weer aanspreekbaar op hun geweten, op hun ethiek met hun waarden en normen.

Aria
Gib mir nur, was du verdient,
Mehr ich nicht begehre

Geef mij slechts wat U hebt verdiend
Meer begeer ik niet.

Geen bonus zou ik denken.

Koraal
Ich will dich Preisen ewiglich!
Ik zal U eeuwig prijzen.

Wat een prachtige belofte van klantgerichtheid. De klant als god zien. Wat een roeping.

Ik wens u een prettig inspirerend Pasen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *