Voorwoord Herman Wijffels

Met Heartful Banking schetst Owen de Vries een nieuw perspectief op duurzaam bankieren. Zijn initiatief laat zien hoe banken door mens- en maatschappijgericht denken en handelen het vertrouwen van klant en samenleving kunnen terugwinnen. De interviews met experts vormen levendige inzichten uit diverse sectoren en interessante aanknopingspunten voor het verder verbeteren van het functioneren van banken in de toekomst.

Ik denk dat Heartful Banking een bijzondere bijdrage zal leveren aan het maatschappelijk debat over de verbinding tussen klant, samenleving en bank. Voor bankiers is het een interessant uitgangspunt voor het terugwinnen van vertrouwen, voor studenten een handzame kennismaking met bankieren en een boeiend boek voor iedereen die interesse heeft in de financiële crisis van de afgelopen vijf jaar. Dit boek sluit goed aan op de aanbevelingen van de Commissie Structuur Nederlandse Banken om te komen tot een dienstbare bankensector.

Herman Wijffels
Juli 2013