Interview Wouter Scheepens

Waartoe is de bank op aarde?
interview met Wouter Scheepens, FIER; beweging van betrokken bankiers

Wouter Scheepens sprak ik in Haarlem in een voormalig pakhuis in Neo Romaanse stijl. Hij is een van de oprichters van FIER (Financial Institutions Enhancing Responsibility), een groep jonge betrokken bankiers die sinds eind 2008 een cultuurverandering binnen de banksector promoot. FIER verbaast zich erover dat er ondanks de crisis van echt fundamentele (cultuur-)verandering in de sector nog steeds weinig sprake lijkt, zeker in de ogen van de buitenwereld.

FIER heeft sympathie voor banken, het is een nuttige en interessante sector. Ze zien zichzelf als ‘kritische vriend van de sector’. Populistische en vijandige kritiek vanuit de media herkennen zij niet in zichzelf – ‘over wie gaat dit?’ – maar de leden stellen wel de cultuur binnen de banken aan de kaak. Zij stellen de fundamentele vraag: ‘waartoe is de bank op aarde? ‘ en komen met een ethisch kader voor de bank. Zij schetsen een bank van de toekomst aan de hand van 4 D’s: Dienend (aan de klant), duurzaam (rekeninghoudend met de toekomst van de maatschappij), duidelijk (transparant voor de klant en maatschappij) en divers (verschillende achtergronden van bankiers en verschillende typen banken). Met dit nieuwe ethische kader wil FIER de sector revitaliseren en het vertrouwen in de financiële sector herstellen: een nieuw financieel ecosysteem dat een dienend onderdeel is van de reële economie en maatschappij.
Scheepens gaf wel mee dat het niet van één kant kan komen. De maatschappij heeft een beperkt beeld van banken en kennis hierover moet in begrijpelijke Jip-en-Janneketaal worden overgebracht. Maar klanten moeten ook hun gevoel volgen en desnoods overstappen naar een andere bank, als ze zich niet in hun bank herkennen.
[kader] De bank van de toekomst: dienend, duurzaam, duidelijk en divers [eind kader]