Interview Willem Lageweg MVO Nederland

Banken kunnen de MVO-kennis veel actiever uitdragen
interview met Willem Lageweg, Directeur MVO Nederland

MVO Nederland heeft ruim 2000 leden, waaronder alle belangrijke banken in ons land.

‘We zijn bezig met ecologische en sociale (bijvoorbeeld burn-out) uitputting, en daarom is MVO nodig.’ stelt Willem Lageweg. De term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bestaat sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw.De rapporten Grenzen aan de groei van de Club van Rome en Our common future van de Brundtland Commissie liggen aan de basis van MVO. In 2004 richtte het ministerie van Economische zaken MVO Nederland op, wat is uitgegroeid tot Europa’s grootste nationale informatie- en netwerkpunt voor ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen: ecologisch (planet), sociaal (people) en economisch (profit).
De voordelen van MVO voor bedrijven zijn helder: duurzame bedrijven werken efficiënter, kostenbesparend, MVO zorgt voor innovatie en is goed voor het imago. Bovendien is MVO onontkoombaar omdat grondstoffen schaarser worden en duurzaamheid meer en meer gebonden zal worden aan wettelijke regels.
In tien jaar tijd heeft MVO Nederland 2000 leden uit verschillende branches en bereikt MVO Nederland via coalities met tientallen ondernemersorganisaties ruim 200.000 MKB-bedrijven. Grootbedrijven hebben meestal eigen maatstaven om MVO te onderzoeken en toe te passen.

Banken zouden op het gebied van duurzaamheid veel meer kunnen doen dan nu het geval is. Zij kunnen de MVO-kennis veel actiever uitdragen naar hun klanten en ze kunnen bedrijven uitsluiten die niet voldoende duurzaam bezig zijn. Zo dienen banken dan als ethische hefboom of katalysator om duurzaamheid te stimuleren. Dat is ook in het belang van de banken zelf want duurzame en verantwoord opererende bedrijven zijn voor banken minder riskant dan bedrijven die MVO niet serieus nemen.
Lageweg gaf aan dat banken in het verleden niet altijd even ontvankelijk waren voor MVO en dat hij ook arrogantie had ontmoet vanuit ‘morele en inhoudelijke superioriteit’. Dat maakt samenwerking met hen niet altijd even gemakkelijk. Op papier laten banken een goed beleid zien, maar de praktijk van banken is moeilijk te volgen.
Willem Lageweg vertelt me dat hij wel weer contact gaat opnemen met banken. Ook omdat Nederland volgens hem pas op 20% zit wat betreft de status van MVO. Veel bedrijven zijn pas in de fase van het opstellen van een strategie op dit gebied, dan moet het besef nog tussen de oren groeien waarna de uitvoering pas kan beginnen.
De persoonlijke ambitie van Lageweg is dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd wordt gezien als koploper en inspirerend voorbeeld op het gebied van MVO. Als banken bedrijven nadrukkelijker op hun MVO-beleid gaan aanspreken dan komt dat de concurrentiepositie van het hele Nederlandse bedrijfsleven ten goede.