Interview Piet Sprengers ASN

De kans om afscheid te nemen van verouderde productieprocessen
interview met Piet Sprengers, Hoofd Duurzaamheidsbeleid & Onderzoek ASN Bank

Onze afspraak vindt plaats in Utrecht in de Winkel van Sinkel, een voormalig ABN AMRO Bank gebouw. Eerst hebben we het over de actualiteit: SNS is net genationaliseerd en dat geeft veel rumoer rond ASN Bank.

ASN Bank mag dan een dochter van SNS zijn, de bank heeft wel een eigen bankvergunning en een eigen duurzaamheidsbeleid. Dat heeft er mede voor gezorgd dat het aantal klanten de afgelopen 10 jaar met 400.000 is gestegen naar 600.000. ASN’s idealen gaan samen met winstgevendheid. Het beleid richt zich op de duurzaamheid van de samenleving, waarbij de waarde rechtvaardigheid voorop staat, met name de rechtvaardigheid tussen huidige en toekomstige generaties, tussen arm en rijk en tussen mensen hier en elders.

ASN Bank is daarmee niet geld-gedreven, dit past niet alleen in de traditie van de bank maar spreekt ook veel klanten aan. Ze vinden ASN Bank transparant als het gaat om de projecten waar de bank investeert, de criteria (‘strenger dan de Equator Principles,’ zegt Sprengers) die ze daarvoor hanteren en maar vooral ook waarin ze niet investeren.
ASN Bank durft duidelijk stelling te nemen en dit zichtbaar te tonen. Daarmee willen ze de idealen van hun klanten realiseren. ASN Bank stelt zichzelf steeds de vraag of de bankbalans voldoet aan de duurzame criteria, zodat ze hun bekende slogans ‘rente zonder bijsmaak’ en ‘voor de wereld van morgen’ kunnen blijven waarmaken. Naast bankieren is ASN Bank ook opiniemaker en activistisch. Bij de Eerlijke Bankwijzer kwam ASN Bank er uit als een van de meest eerlijke banken. Anderen vinden de bank misschien een nichebank, Maar de bank zelf vindt dat niet. Duurzaam bankieren voor een brede doelgroep zou immers de normale manier van bankieren moeten zijn.

Als het gaat om milieu is voor Piet Sprengers het belangrijkst ‘dat de fossiele sector zo snel mogelijk stopt.’ Hierbij doelt hij niet op de hoeveelheid fossiele energie die we nog hebben als wel om de onherstelbare aantasting van het klimaat door het broeikaseffect. Hij geeft aan dat de aarde niet meer dan twee graden mag opwarmen. De huidige crisis is de kans om afscheid te nemen van verouderde en vervuilende productieprocessen. Nu hierin investeren betekent een zekere desinvestering in de toekomst.

Scroll naar top