Interview Peter Ras – Willemijn de Iongh

Meetlat voor duurzaam bankieren
interview met Peter Ras en Willemijn de Iongh, Eerlijke Bankwijzer

Peter Ras en Willemijn de Iongh ontvangen me in een mooi monumentaal pand in Den Haag. Ras is een pionier van het eerste uur en vertelt bevlogen over de ontwikkelingen.

Eerlijke Bankwijzer legt banken langs de meetlat van duurzaam bankieren, vergelijkbaar met de stemwijzer in verkiezingstijd, maar een belangrijk verschil is dat ze ook rapportcijfers geeft. De bezoekers zijn zich na een aantal clicks op de website bewust wat er onder meer met hun spaar- en beleggingsgeld wordt gedaan. Bovendien krijgen ze hierdoor zicht op de normen en waarden van hun bank en de sectoren waarin die opereert. De vraag die dan opspeelt is: komen je eigen waarden en normen overeen met die van jouw bank? Laat die zich in met de schending van mensenrechten, kinderarbeid, wapenhandel, verkeerd bonusbeleid, dierproeven, milieuvervuiling, etc?
De website geeft dan de mogelijkheid om actie te ondernemen als de scores je wel, of niet bevallen; bijvoorbeeld door een compliment te geven, een oproep te doen om te verduurzamen of sterker nog: over te stappen naar een andere bank.

Ras vertelt dat banken niet altijd blij zijn met deze beoordelingen. ‘Dit levert ook wel spanning op. Toch vinden we dat de dialoog verbetert en we signaleren ook dat meer banken Eerlijke Bankwijzer betrekken bij sectorbeleid (zoals visserij), duurzaamheidsbeleid en rapportages. Blijkbaar heeft deze wijzer effect. Dat zal mede komen doordat het een initiatief is van Oxfam Novib, Amnesty International, FNV, milieudefensie, de dierenbescherming en IKV Pax Christi. Gezamenlijk hebben ze ongeveer twee miljoen leden, dat betekent een grote achterban dus. Andere krachten van de Eerlijke Bankwijzer zijn expertise in verschillende disciplines en het zoeken en vinden van media-aandacht.’

Met name als het gaat om beleidszaken werken banken goed mee. ‘Maar op het gebied van de praktijkonderzoeken die aangeven waar banken hun geld daadwerkelijk in steken, is er nog veel te bereiken. Wij pleiten dan ook voor meer transparantie, zeker waar het de black box van de bankensector betreft, met de ondoorzichtige complexe producten zoals de kredietderivaten. Alle klanten hebben recht om te weten welke impact hun banken hebben op ecologisch, sociaal en economisch gebied, juist omdat ze zo’n grote impact (lees financiële crisis) hebben. Klanten hebben het recht om de kosten en de risico’s te kennen zodat ze hun waardevolle keuze kunnen maken.’
Transparantie betekent kwetsbaarheid. DSM toont dit bijvoorbeeld door het hoofdstuk What still went wrong in het jaarverslag over 2011. Ook een aantal andere banken was open over hun dilemma’s. Maar transparantie biedt ook kansen en leidt tot nieuwe en betere ideeën, innovatie, betere samenwerking en minder conflicten en corruptie. Maar het is ook een goede waarde om de concurrentie te bevorderen, controle uit te oefenen en verantwoordelijkheid mogelijk te maken.
‘Banken zijn voorzichtig met openheid omdat het wereldwijde speelveld niet gelijk is. Willemijn de Iongh bevestigt dat dat een van de speerpunten is: de Eerlijke Bankwijzer naar andere landen overbrengen. Transparantie is een structurele trend geworden, is niet langer een keuze maar is ‘een fact of life’ geworden. Het bevordert vertrouwen, het verloren kernproduct van banken.

Scroll naar top